Havneområdet er nu lagt med spor og der er kørt test på dem.
 Der arbejdes nu med at få lavet færgehavnen færdig med kajkant og broklapper.
På 3-skinne anlægget arbejder der med at få anlagt den nye hovedstation. Nogle af sporene er lagt helt færdig og endelig kan vi nu køre en rundtur i klubben. Der arbejdes på at få lavet en STOR by på den nye del af Marklin anlægget. Anlæggelsen af byen skrider fremad og der skal nu monteres huse og laves veje og fortove i denne. .
  På 2 skinneanlægget skal nu til at sættes huse op og laves fortove og lignende.der skal til at trækkes kabler til lys i gadelamperne og i husene, så elektrikkeren får travlt.
Der arbejdes videre med at få lavet en landsby med station færdig og vejen dertil.
 
 

Nyt i klubben?

Vores klubaften er hver mandag aften fra kl. 19 til ca. 23. Alle er velkommen til at k,ikke ned til os på denne aften.