Havneområdet er nu lagt med spor og der er kørt test på dem.
 Der arbejdes nu med at få lavet færgehavnen færdig med kajkant og broklapper.
På 3-skinne anlægget arbejder der med at få anlagt den nye hovedstation. Nogle af sporene er lagt helt færdig og endelig kan vi nu køre en rundtur i klubben. Der arbejdes på at få lavet en STOR by på den nye del af Marklin anlægget. .
  På 2 skinneanlægget er Faller Car System færdig og prøvekørt. Der skal nu til at sættes huse op og laves fortove og lignende.
Der arbejdes videre med at få lavet en landsby med station færdig og vejen dertil.
 
 

Nyt i klubben?

Fra den3. december 2018 er mandag vores faste klubaften. Vi er der fra kl. 19 til kl. ??