Bestyrelse

Stationsforstander
(Formand)
Anders Carl Thomsen

Depotforstander
(Næstformand)
Niels Sørensen

Centralværkstedschefer
(Øvrige bestyrelse)
Jørgen Kirial
Klaus Dahlin

Centralværksteds fører:
(Bestyrelses suppleanter)
Martin Pedersen

Billetkonduktør
(Kasserer)
Bent Havmand
 
Kontakt 
 
Stationsforstander (Formand)
Anders C. Thomsen
TLF. 29 24 03 13
Mail: formand@mjkg.dk
 
 
Billetkonduktør (Kasserer)
Bent Havmand
TLF. 27 82 39 00
Mail: kasserer@mjkg.dk
 
 
Klubbens CVR. nr.:
34 56 15 91
 
Bank forbindelse:
Djurslands bank.